Samenwerken voor Zoet Water

Het project Samenwerken voor Zoet Water – van pilots naar grootschalige toepassing richt zich op mogelijkheden voor zoetwateropslag in de ondergrond. Het startte vanuit een samenwerking met Deltares, KWR, Acacia Water, Agrarisch Schouwen-Duiveland en gemeente Schouwen-Duiveland.

Gekeken wordt naar mogelijkheden voor het vasthouden en bergen van hemelwater in de hoger gelegen kreekruggen en de lagergelegen poelgronden. Voor de deelnemende agrarische bedrijven zijn quickscan adviezen opgesteld. Op basis hiervan worden, voor meerdere bedrijven gecombineerd, vijf haalbaarheidsstudies opgesteld. Vier voor zoet water op de poelgronden en één voor zoet water in het kreekruggengebied.

Laatste nieuws

Noordgouwe
7 februari 2022

Haalbaarheidsstudies zoetwater opslag in de bodem krijgen vorm

Lees verder
Webinar
zoet water voor de landbouw

Gebruik van de ondergrond voor Zoet Water

Lees verder
Luchtfoto Schouwen-Duiveland
21 november 2021

De ondergrond benutten voor de opslag van zoet water

Lees verder
veld voor dualem meting
9 november 2021

Drainagetechnieken voor meer zoet water

Lees verder
kennisbijeenkomst
9 november 2021

Kennisbijeenkomsten over zoet water

Lees verder
Watergang in het gebied
17 maart 2021

Zoetwateropslag in de ondergrond

Lees verder
Drie mensen bij een watergang
15 december 2020

Samenwerken voor Zoet Water op Schouwen-Duiveland

Lees verder